visit english version
visit Dutch version

Winny van Pelt

“Voor de visitatie van onze Tweedegraads Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben we de Kritische Reflecties en Opleidingsprofielen laten vorm geven door Brent Wouda. Zijn ervaring hiermee heeft ook bij gedragen aan de soepele en prettige manier van samenwerken. Brent gaf goede adviezen en heeft oog en oor gehad voor onze wensen. Hij heeft een zeer professionele houding en levert kwaliteit. Zijn inzet heeft zich niet beperkt tot de vormgeving, ook heeft hij een belangrijke redactionele bijdrage geleverd bij alle documenten. Deze kwaliteit maakt Brent extra bijzonder.”

Hogeschool Rotterdam - Instituut voor Lerarenopleidingen
Winny van Pelt
Top