visit english version
visit Dutch version

Margriet van der Werff

“In het kader van de visitatie van de Opleidingsschool Friesland College – NHL Hogeschool heeft Brent Wouda de vormgeving en druk verzorgd van onze Kritische Zelfreflectie. Het resultaat stemde zeer tevreden, want Brent luisterde goed, begreep wat we nodig hadden, had inzicht in het proces waarin we zaten, kon onze uitgangspunten vertalen in de vormgeving, legde verschillende alternatieven voor, nam zorgen weg over aspecten waar we geen verstand van hadden en zorgde ervoor dat alles stipt op tijd klaar was, terwijl hij ook nog eens bereid was op het laatste moment kleine wijzigingen aan te brengen. Enthousiasme, creativiteit en flexibiliteit kenmerkten daarbij Brents aanpak. Een prettige en vruchtbare samenwerking, waardoor wij ons konden bezig houden met alles waar we wél verstand van hebben, zoals onderwijs, en docenten opleiden, en kritisch kijken naar ons eigen proces.”

Friesland College
Margriet van der Werff
Top