Ik maak een Opleidingsprofiel met duidelijk beeld van de opleiding

opleidingsprofielOm ook aan het medewerkers en docenten team te laten zien waar de opleiding voor staat en waar ze mee bezig zijn worden ook opleidingsprofielen vormgegeven. Ze zijn vaak het visitekaartje van de opleiding. Een Opleidinsprofiel biedt de mogelijkheid om:

  • Het beroepsprofiel te beschrijven
  • De onderwijsvisie toe te lichten
  • Het opleidingsmodel met opleidingsvarianten en samenwerkingen uit te werken
  • Competentie leerlijnen te tonen
  • Themalijnen / Curriculum schema’s in tabellen weer te geven
  • Kwaliteitszorg cyclus te schetsen

Voorbeeld opleidingsprofiel

 

 

“Voor de visitatie van onze Tweedegraads Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben we de Kritische Reflecties en Opleidingsprofielen laten vorm geven door Brent Wouda. Zijn ervaring hiermee heeft ook bij gedragen aan de soepele en prettige manier van samenwerken. Brent gaf goede adviezen en heeft oog en oor gehad voor onze wensen. Hij heeft een zeer professionele houding en levert kwaliteit. Zijn inzet heeft zich niet beperkt tot de vormgeving, ook heeft hij een belangrijke redactionele bijdrage geleverd bij alle documenten. Deze kwaliteit maakt Brent extra bijzonder.”

Hogeschool Rotterdam - Instituut voor Lerarenopleidingen
Winny van Pelt
Top