Vormgegeven Kritische Reflectie voor accreditatie

zelfevaluatie

Wanneer er een opleiding geaccrediteerd wordt gaat alle tijd naar de inhoud van de presentatie. Terwijl een onderwijsmanager zicht richt op de borging van de opleiding kunnen wij op het laatste moment het rapport vormgeven in de huisstijl van de school. Binnen een week is het rapport vormgegeven en gedrukt. Wil je het nog sneller, neem dan contact op.

De tijdsdruk is hoog en samen met het dagelijks onderwijs is het met een aankomende accreditatie een hele klus om de zelfevaluatie of kritische reflectie op tijd af te hebben.
Iedere 6 jaar controleert de NVAO een opleiding of kenniscentrum. Terwijl jullie bezig zijn met het beleid, borging en evaluatie zal ik zorgdragen voor de opmaak en het drukken van de documenten.

Ik zie vaak dat naast het reguliere onderwijs de evaluatie in het geding komt. Op het laatste moment worde de borging en verbeteringen toegevoegd aan de zelfevaluatie. Het is dan fijn dat alles last-minute nog vormgegeven kan worden. Daar ligt mijn kracht. Natuurlijk kunnen er ook voor interne audits dergelijke rapporten worden vormgegeven.
Ik zorg er voor dat, wat er beschreven is over beleid, borging en verbeteren wordt opgemaakt in de huisstijl van de hogeschool. Inmiddels heb ik al meer dan 61 evaluaties en reflecties opgemaakt.

Vrijwel allemaal zijn ze gedurende avonduren en weekenden vormgegeven om de opleiding zo veel mogelijk tijd te geven om zicht te richten op de inhoud.

Vanwege de vertrouwelijke informatie is er geen voorbeeld in te zien. We komen graag langs om een aantal te tonen.

 

 

“In het kader van de visitatie van de Opleidingsschool Friesland College – NHL Hogeschool heeft Brent Wouda de vormgeving en druk verzorgd van onze Kritische Zelfreflectie. Het resultaat stemde zeer tevreden, want Brent luisterde goed, begreep wat we nodig hadden, had inzicht in het proces waarin we zaten, kon onze uitgangspunten vertalen in de vormgeving, legde verschillende alternatieven voor, nam zorgen weg over aspecten waar we geen verstand van hadden en zorgde ervoor dat alles stipt op tijd klaar was, terwijl hij ook nog eens bereid was op het laatste moment kleine wijzigingen aan te brengen. Enthousiasme, creativiteit en flexibiliteit kenmerkten daarbij Brents aanpak. Een prettige en vruchtbare samenwerking, waardoor wij ons konden bezig houden met alles waar we wél verstand van hebben, zoals onderwijs, en docenten opleiden, en kritisch kijken naar ons eigen proces.”

Friesland College
Margriet van der Werff
Top