Communicatie

Geeft zoveel mogelijkheden...

Brent ontzorgt jouw communicatie

In alles wat we doen is communicatie de sleutel. In de diensten die we leveren, in hoe we met elkaar omgaan, werk gerelateerd of in relaties. We nemen onszelf, ons referentiekader en de emoties die er om heen hangen mee. Ik zorg ervoor dat wat jij ook wil delen, dat het past in je verhaal. Past in je stijl. Aansluit bij je andere uitingen.  Op deze pagina zie je diverse communicatie uitingen.

Events

Om mensen te bereiken is meer nodig dan een poster. Voor meerdere events ontwerp ik naast de poster ook socials en beeld voor narrowcasting. In het vormgevings proces stellen we eerst de ingrediënten vast en ontwikkelen we één product. Met die bouwstenen worden andere uitingen gemaakt zodat er een herkenbare lijn ontstaat. Ieder medium vraagt om een andere aanvliegroute maar de boodschap blijft bij een event hetzelfde. Je kan met een insta-gallery of korte video andere de boodschap anders insteken dan met een poster.

V5.1 Film International Week

Onderwijscommunicatie

Kwaliteitszorg en snel resultaat

Naast mijn jarenlange ervaring als vormgever ben ik nauw verbonden met het hoger onderwijs doordat ik werkzaam ben geweest als Coördinator Logistiek. In die rol hield ik me bezig met het digitaliseren van bedrijfsprocessen (stage en afstudeertraject). Verder ben gedetacheerd geweest bij het webbureau van communicatie (Hogeschool Rotterdam) en heb drie jaar les gegeven (informatiekunde).

Scholen stimuleren studenten in het leren. Ik biedt hulp. Zo kan een docent zich richten op het geven en ontwikkelen van onderwijs. Ik help je met de vormgeving en logistiek.

 • Ik faciliteer in het brengen van informatie naar de student
 • Geef vorm aan rapportages, evaluaties, studiegidsen en leermiddelen

Hoe scherp de deadline ook is, ik denk graag mee. Sterker nog, ik bied een oplossing!

Zelfevaluatie rapport van jouw opleiding

Wanneer er een opleiding geaccrediteerd wordt gaat alle tijd naar de inhoud van de presentatie. Terwijl een onderwijsmanager zicht richt op de borging van de opleiding kunnen wij op het laatste moment het rapport vormgeven in de huisstijl van de school. Binnen een week is het rapport vormgegeven en gedrukt. Wil je het nog sneller, neem dan contact op.

De tijdsdruk is hoog en samen met het dagelijks onderwijs is het met een aankomende accreditatie een hele klus om de zelfevaluatie of kritische reflectie op tijd af te hebben.

Iedere 6 jaar controleert de NVAO een opleiding of kenniscentrum. Terwijl jullie bezig zijn met het beleid, borging en evaluatie zal ik zorgdragen voor de opmaak en het drukken van de documenten.

Ik zie vaak dat naast het reguliere onderwijs de evaluatie in het geding komt. Op het laatste moment worde de borging en verbeteringen toegevoegd aan de zelfevaluatie. Het is dan fijn dat alles last-minute nog vormgegeven kan worden. Daar ligt mijn kracht. Natuurlijk kunnen er ook voor interne audits dergelijke rapporten worden vormgegeven.

Ik zorg er voor dat, wat er beschreven is over beleid, borging en verbeteren wordt opgemaakt in de huisstijl van de hogeschool. Inmiddels heb ik al meer dan 61 evaluaties en reflecties opgemaakt.

Vrijwel allemaal zijn ze gedurende avonduren en weekenden vormgegeven om de opleiding zo veel mogelijk tijd te geven om zicht te richten op de inhoud.

Vanbrent zelfevaluatie manuele therapie
hogeschool rotterdam kwaliteitsbeleid

Vanwege de vertrouwelijke informatie is er geen voorbeeld te zien. Ik kom graag langs om een aantal te tonen.

Ik maak een Opleidingsprofiel met duidelijk beeld van de opleiding

Om ook aan het medewerkers en docenten team te laten zien waar de opleiding voor staat en waar ze mee bezig zijn worden ook opleidingsprofielen vormgegeven. Ze zijn vaak het visitekaartje van de opleiding. Een Opleidinsprofiel biedt de mogelijkheid om:

 • Het beroepsprofiel te beschrijven
 • De onderwijsvisie toe te lichten
 • Het opleidingsmodel met opleidingsvarianten en samenwerkingen uit te werken
 • Competentie leerlijnen te tonen
 • Themalijnen / Curriculum schema’s in tabellen weer te geven
 • Kwaliteitszorg cyclus te schetsen
opleidingsprofiel-210x300
book2

0

Kritische reflecties
search

0

Zelfevaluaties
profile

0

Opleidingsprofielen

Factsheet Drukwerk

1.10

Er is een wereld van verschil in afwerking en kwaliteit van hoe een rapport er uit kan zien. Dit heeft te maken met de keuze om te printen, digitaal te drukken of te drukken. Middels deze factsheet wil ik informatie delen over de te maken keuzes.

Factsheet Fotografie

2.20

Foto’s zijn de beste manier om teksten tot leven te brengen. Wat voor foto’s heb je nodig voor een rapport? En hoe zit het met auteursrechten?

Checklist Eindredactie Teksten

4.95

Scholen stimuleren studenten in het leren. We bieden hulp. Zo kan een docent zich richten op het geven en ontwikkelen van onderwijs. We helpen je met de vormgeving en logistiek. Met deze checklist kan jij gericht redactie voeren.

Brochures, Banners, Folders, Jaarverslagen & Flyers

Communicatie ondersteuning

Ingevoerd en kundig

Binnen het hoger onderwijs weet ik hoe de hazen lopen. Ik ondersteun communicatie adviseurs en medewerkers van onderwijs en kwaliteit in communicatie in de breedste zin van het woord. Van studiegidsen / informatieboekjes tot posters, banieren en socials voor events. Door de vele onderwijs projecten die ik al ondersteund en verzorgd heb biedt ik meer dan DTP en vormgeving. In mijn werk ben scherp op de inhoud. Zie en herken vaak gemaakte fouten en doe suggesties voor correcties. Het is dàt stukje kwaliteitszorg wat mij onderscheid van andere bureaus.

Jaarverslagen

Een jaarverslag kan op vele manieren worden vormgegeven. Het is de kans om te laten zien waar een opleiding voor staat. Aan de hand van interviews en projecten kan het jaarverslag veranderen in een portfolio aan best practices.

 • Portfolio
 • Projecten
 • Symposia
 • Best practices
 • College Dictaat
 • Publicaties
vanbrent-rebusme-rotterdam-business-school
vanbrent-strategisch-hrm-beleid-2019

Brochures

Voor interne communicatie en werven van bedrijven om projecten met studenten te doen worden geregeld flyers en brochures gemaakt. Informeer studenten over studiereizen en uitwisselingsprogramma’s. Beschrijf in een brochure welke vormen van samenwerken met het werkveld mogelijk zijn.

 • Studeren in het buitenland in een notendop
 • Bedrijven informeren over praktijk integratie projecten
 • Externe betrekkingen; samenwerken
 • Factsheets voor aankomende studenten
Vanbrent-Johan
vanbrent-creating-010

Studiegidsen

Studiegidsen dan wel informatieboekjes van de opleiding worden ook al jaren door ons verzorgd. Het piekmoment valt samen met het einde van het schooljaar, daar waar de belasting voor docenten het zwaarst is. Gekeken wordt met de opleidingen naar de benodigde informatie. Het gaat hier vaak om de algemene onderwijs informatie die elk jaar verstrekt wordt aan de student.

Formulieren

Ook op het automatiseringsvlak heeft Onderwijselan een track-record. We hebben met de sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam gekeken naar de processen rondom stages. Via een balie werden veel vragen gesteld over formulieren etc. Door de formulieren te digitaliseren en te voorzien van verplichte velden kon het aantal vragen drastisch worden gereduceerd. Studenten hoeven de formulieren niet meer op te vragen. Medewerkers krijgen nu digitaal goed leesbare formulieren binnen. Waar in het verleden formulieren vaak onvolledig en onleesbaar waren is nu de informatiedichtheid vergroot.

Overige producten

Er zijn nog tal van andere onderwijsproducten die we maken:

 • boeken
 • posters
 • nieuwsbrieven (print en online)
 • competentiegidsen
 • toetsplannen
 • scripties
 • banieren
 • flyers
hint coia international week
banner-extra-pocket-money