Elektrisch rijden

Er bestaat veel ‘fake news’ of misinformatie over het onderwerp. In de artikelen probeer ik een beeld te schetsen gebaseerd op eigen ervaringen.